13.gün

english word turkish meaning english meaning sample sentence cabbage lahana a large, round vegetable that consists of a…

12.gün

ingilizce türkçe ingilizce anlamı örnek cümle astounding hayrete düşüren, şaşkınlık yaratan very surprising astounish’ten geliyor. – It’s astounding…

11. gün

İngilizce Kelime Türkçe Anlamı İngilizce Anlamı Örnek Cümle/Hikaye astonish şaşırtmak, hayrete düşürmek to make someone very surprised Her…